46.000 – heraf 33.000 kvinder og 13.000 mænd – bliver årligt udsat for fysisk vold fra en partner. (Statens Institut for Folkesundhed 2012) 

500.000 danske kvinder og 280.000 danske mænd er – eller har været – udsat for psykisk vold i parforholdet. (YouGov 2014)

Hver fjerde kvinde og hver syvende mand enten lever i – eller har levet i – et psykisk voldeligt parforhold.

Hvor går man hen?

… hvis man er udsat for psykisk vold eller andre former for overgreb?

Exitcirklen har etableret en oversigt over initiativer i Danmark vedrørende psykisk vold, samt andre former for vold og overgreb. Oversigten giver et overblik over aktører og organisationer i Danmark, der på forskellig vis hjælper ofre, pårørende og berørte, som har været udsat for psykisk vold eller fysisk vold.

Oversigten skal hjælpe mennesker i nød med at navigere rundt i et virvar af gode initiativer, således at den enkelte kan modtage den rette hjælp.

Dannerhuset

KVINDEHJEMMET

RED Safehouse.

Center For seksuelle overgreb

Dansk Stalking Center

Psykiskvold.dk

Ubbely Krisecenter

Søhavegård Kvindekrisecenter

Det kan være svært at snakke om kærestevold. Mange unge oplever, at kærestevold er forbundet med tabu og flere kan have svært ved at skelne mellem, hvad der er normal kæresteadfærd på den ene side og hvad der er krænkende og grænseoverskridende adfærd på den anden. Du kan kontakte Voldsom Kærlighed hvis du ønsker at få psykologhjælp.