Lær at forstå den psykiske volds mange ansigter og få 10 redskaber til at hjælpe voldsramte med at tackle følgekonsekvenser af psykisk vold

Exitcirklens uddannelse og 10-trinsprogram i viden om psykisk vold og kognitiv terapi har uddannet mere end 100 fagprofessionelle og frivillige.
Mere end 2400 voldsramte har gennemgået Exitcirklens EXIT-program ud af psykisk vold.

Psykisk vold uddannelsen – 10 trin ud af psykisk vold og negativ social kontrol 

Exitcirklens psykisk vold uddannelse tilbyder fagprofessionelle, herunder repræsentanter fra familieretshuse, krisecentre, kommuner, politi, advokater, psykologer, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger og andre sociale myndigheder en mulighed for at mestre psykisk vold-modellen. Privatpersoner kan også deltage på uddannelsen.

Bliv klædt på til at spotte, møde og håndtere ofre for psykisk vold, negativ social kontrol, religiøs tvang og æresrelateret vold 

Det praktiske: 

Uddannelsen forløber over 7 måneder med løbende optagelse. 
Sted: Exitcirklen, København Tidspunkt: 7 uddannelsesfredage fra klokken 09.00 til 16.00 
Tilbudspris: 14.000 kroner pr. person for de første 20 deltagere. Normalpris er 18.000 kroner.
Undervisningsmateriale samt morgenmad, frokost og drikkevarer er inkluderet i prisen. 
Uddannelsen varetages primært af uddannede psykologer og psykoterapeuter.
Undervisere: Sherin Khankan, Marie Brixtofte, Camilla Dremark, Emma Holten m.fl.

Tilmelding på exiteducation@exitcirklen.dk
Først til mølle – kun 30 pladser
Der udstedes uddannelsescertifikat

Videreformidling og brug af psykisk vold uddannelsen i professionelt regi forudsætter at deltager har en relevant videregående uddannelse samt bestået eksamen i uddannelsen. 

10 trin ud af psykisk vold; kognitiv terapi i grupper – viden om psykisk vold og andre voldsformer – seksuel vold – digital vold – æresrelateret vold                  livshistorie & landkort – den kognitive diamant – det kognitive træ – sikkerhedsadfærd – traumepsykologi & traumehåndtering                                                         ACT Acceptance Commitment Therapy – assertionstræning – det medfølende brev – skyggearbejde – livet efter psykisk vold