Lær at forstå den psykiske volds mange ansigter og få 10 redskaber til at hjælpe voldsramte med at tackle følgekonsekvenser af psykisk vold

Exitcirklens uddannelse og 10-trinsprogram i viden om psykisk vold og kognitiv terapi har uddannet mere end 100 fagprofessionelle og frivillige.                       Mere end 2400 voldsramte har gennemgået Exitcirklens EXIT-program ud af psykisk vold.

Exit Education – 10 trin ud af psykisk vold og æresrelaterede konflikter

Exitcirklen tilbyder som noget nyt 6 uddannelsesdage fordelt over 6 fredage fra klokken 9.00-16.00 (sidste fredag med opstart i januar 2022)                                                         

Sted: Exitcirklen, København

Særpris: 12.000 kroner pr. person for de første 20 deltagere. Normalpris 15.000 kroner.                                                                                                                 Frokost, kage og drikkevarer er inklusiv i prisen.                                                                                                                                                                      Uddannelsen varetages primært af uddannede psykologer og psykoterapeuter.                                                                                                                      Undervisere; Sherin Khankan, Marie Brixtofte, Camilla Dremark, Emma Holten m.fl.

Tilmelding på ExitEducation@exitcirklen.dk                                                                                                                                                                                        Først til mølle – kun 30 pladser                                                                                                                                                                                                                Der udstedes uddannelsescertifikat

Videreformidling og brug af uddannelsen Exit Education i professionelt regi forudsætter at deltager har en relevant videregående uddannelse samt bestået eksamen i Exit Education.

10 trin ud af psykisk vold; kognitiv terapi i grupper – viden om psykisk vold og andre voldsformer – seksuel vold – digital vold – æresrelateret vold                  livshistorie & landkort – den kognitive diamant – det kognitive træ – sikkerhedsadfærd – traumepsykologi & traumehåndtering                                                         ACT Acceptance Commitment Therapy – assertionstræning – det medfølende brev – skyggearbejde – livet efter psykisk vold