Forskellige former for Vold

Exitcirklen arbejder ud fra den norske psykolog Per Isdals definition af vold:

“enhver handling rettet mod en anden person, som gennem denne handling skader, smerter, skræmmer eller krænker, får den person til at gøre noget mod sin vilje eller at holde op med gøre noget, den vil” (Isdal 2002).

I vores arbejde skelner vi mellem forskellige former for vold; fysisk, psykisk, seksuel, materiel, økonomisk, stalking, latent vold, vidnevold, religiøs kontrol og negativ social kontrol. Vi har derfor en nuanceret forståelse af vold og målretter vores støttetilbud derefter.