Samtalegrupper om psykisk vold

klik her for kontaktoplysninger  og tavshedserklæring

Pris pr. 13-ugers forløb: 1000 kr.
Særpris for studerende og pensionister: 500 kr.
Dispensation til friplads gives til deltagere, der er på kontanthjælp, krisecenter, under uddannelse uden SU, enlig forsørger med dårlig økonomi, partner/familie holder øje med økonomien eller anden gyldig grund (send ansøgning på 3-5 linjer)

Terapihæfte 50 kr.
Hjemmeopgavehæfte 50 kr.
Begge hæfter fås gratis på PDF.

I prisen for et 13-ugers forløb indgår gratis medlemskab til værdi af 300 kr., der giver gratis adgang til juridisk rådgivning, advokatbistand og socialrådgivning. Medlemskab gælder et år. Deltagere kan max. få 2 forløb og et efterværnsforløb, såfremt der er plads. Der er kun garanti for 1 forløb samt efterværn. Ønskes flere forløb, betales beløbet på ny. Medlemskabskontingent og brugerbetaling går udelukkende til dækning af Exitcirklens lokaler der bruges til grupperne samt materiale til deltagere.

Exitcirklen tilbyder ugentlige samtalegrupper for psykisk voldsramte i trygge, smukke og anonyme rammer i henholdsvis København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Køge og Bornholm.

Formålet er at dele livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genfinde styrken og modet til at bryde med den psykiske vold. Samt at tilegne kognitive metoder til at tackle og bearbejde de ar, den psykiske vold efterlader samt metoder til at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre.

Exitcirklens samtalegrupper består af strukturerede kognitive 13-ugers forløb. Derefter evalueres forløbene af deltagerne, hvorefter Exitcirklen starter nye forløb op. Det er muligt for den enkelte at fortsætte i et nyt samtalegruppeforløb så længe behovet er tilstede, dog max 4 gange 13-ugers forløb.

Psykisk vold er forbundet med tavshed og tabu. Tabuer og tavshed brydes ved åbenhed og ærlighed. I stedet for at alle kæmper i det skjulte alene, er det muligt i fællesskab at hjælpe hinanden.

I en fælles samtalegruppe er den enkelte ikke kun et offer eller klient, men også et menneske som giver ud af sine oplevelser og erfaringer og dermed et reb og håb for andre der står i en lignende situation.

Historiefortælling– dette at fortælle sin historie åbent i et fællesskab, som en del af en helbredelses- og styrkelsesprocess er et anerkendt fænomen mange steder i verden.

Exitcirklen sørger for at du kommer godt videre i dit forløb og du kan være en del af samtalegruppen indtil du føler dig tryg og sikker i livet.

Exitcirklen er en apolitisk NGO, og det koster 300 kroner pr. forløb, at blive medlem af samtalegrupperne. Anonymitet er en selvfølge, og alle deltagere såvel som frivillige og ansatte er omfattet af ubetinget tavshedspligt.

Exitcirklen er et tilbud til alle mennesker, uanset køn og baggrund, til unge og voksne. Adresse angives ikke på den officielle hjemmeside, men ved tilmelding til Exitcirklen, som foregår via mail: kontakt@exitcirklen.dk eller telefon: 31311593.

Exitcirklen tilbyder både pige/kvindegrupper, blandede grupper og drenge/mandegrupper (foreløbigt kun i København).  Det er vores erfaring at det for nogle er nemmere at åbne op og fortælle om sensitive forhold i en samtalegruppe kun med piger/ kvinder, mens det for andre kan være en fordel at sidde i en blandet gruppe med både mænd og kvinder.

Bearbejdelse af psykisk vold i et netværk eller en samtalecirkel har mange fordele. Det giver håb at se andre få det bedre. Det kan være en stor styrke selv at formulere nye tanker til andres negative tanker, som man måske også kender fra sig selv.  Det er vores erfaring, at det for nogle er lettere at åbne op for at fortælle

Exitcirklen har tilknyttet kognitive psykoterapeuter, en sexolog, psykologer, religionssociologer, psykologistuderende, erhvervsfolk, økonomer,  socialrådgivere, jurister, samt erfaringspersoner, der selv har oplevet psykisk vold. Vi er baseret på den kognitive metode, som bl.a. handler om at tanker, følelser, adfærd og fysiologi er tæt forbundne og påvirker hinanden. Ideen er, at den enkelte lærer at genkende og forstå negative og uhensigtsmæssige tanke-følelses og handle-mønstre således at de kan udfordres og forandres.

De primære personer i Exitcirklen er de mennesker, som udgør samtalegrupperne.  Det er deres historier som er i fokus og der vil blive lyttet til dem. I fællesskab opbygges en forandringsplan med udgangspunkt i deltagernes egne historier, ideer og forestillinger om et godt liv.

Exitcirklen består af max 10 deltagere som mødes ugentligt og danner en samtalegruppe. deltagerne skiftes til at fortælle deres livshistorier og modtager støtte, reflektioner og hjælp til selvhjælp fra Exitcirklens faste fag-personer og erfaringspersoner undervejs som benytter den narrative og kognitive metode. Den enkelte deltager vælger selv hvorvidt hun /han vil fortælle sin historie eller blot sidde og lytte. Under første samtalegruppe, er det muligt at medbringe en god ven, som kan vente uden for samtalegruppen, hvis det føles mere trygt for den enkelte. Exitcirklens deltagere introduceres til kognitive redskaber, ACT, mindfullness øvelser, assertionstræning og selvomsorgsøvelser. Exitcirklen fokuserer samtalerne omkring specifikke temaer som f.eks. skyld, skam, sorg, det gode liv, retten til at sige fra, normalisering som sikkerhedsadfærd og handlemuligheder.

Exitcirklen får besøg af en juridisk rådgiver en gang månedligt. Her er det muligt for deltagerne at stille juridiske spørgsmål. Man kan også booke en personlig samtale med en juridisk rådgiver, socialrådgiver og en advokat.

Alle deltagere samt frivillige underskriver en tavshedserklæring, når de bliver medlem af Exitcirklen. Tavshedserklæringen og de etiske spilleregler for Exitcirklen introduceres ved hvert forløb, som en fast indledning til Exitcirklen. Dette for at sikre alle deltagers anonymitet og tryghed