Støt exitcirklen

Exitcirklen er en non-profit organisation. Foreningen er baseret på frivillighedsprincippet og er afhængig af fonde og økonomisk støtte udefra.

Du kan donere til Exitcirklen på mobilepay: 70429

Bliv frivillig

Som frivillig i exitcirklen introduceres du til psykisk vold, kognitiv teori og metode og kognitive redskaber. Exitcirklen holder løbende seminarer for nye frivillige, og du kan deltage i mange gratis kurser som frivillig.

Læs mere her
'jeg følte mig alene før, men nu føler jeg, at jeg har en hel hær af stærke mennesker bag mig. De er min støtte - nogen, jeg kan række ud efter. '
Deltager

Du kan støtte Exitcirklen enten ved medlemsskab som koster 300 kr. årligt eller ved at donere et selvvalgt beløb til foreningen:

Mobilepay: 70429

Reg: 9570 Kontonr: 0011597726

Danske Bank- Danske Direkte Forening

Exitcirklens CVR-nummer 35 98 55 49

Exitcirklen modtager yderligere 1 mio. i støtte til ny indsats

Det er en stor glæde for os at kunne meddele at Oak Foundation Denmark har finansieret Exitcirklens nye indsats ” Ret til Liv & Kærlighed” med 1.110.000 DKK med det formål at støtte muslimske kvinder i deres ret til skilsmisse og et liv efter skilsmisse.

Indsatsen er i samarbejde med OMI

Exitcirklen har i dag 13 ugentlige samtalegrupper på landsplan i seks store byer og åbner nye grupper i Bornholm og Norge i 2021.

Tak til Oak Foundation Denmark for Fondens tillid til Exitcirklens arbejde.

Tak til alle frivillige i Exitcirklen som igennem tiden og fortsat er med til at bekæmpe psykisk vold, negativ social kontrol og religiøs kontrol.

Awards

Sherin Khankan modtager Global Hope Award under UNESCO i New York i 2018
Exitcirklen modtager fredspris og donation på 10.000,- i 2019
Sherin Khankan modtager Mathildeprisen i 2018
Exitcirklen modtager Kafkatprisen i 2018
Sherin Khankan kåres blandt verdens 100 mest indflydelsesrige kvindelige pionerer i 2016

Oak Foundation Denmark har finansieret Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold med 5.134.450 DKK i 3 år med det formål at støtte Exitcirklens projekter. 

Tildeling af Hesbjergfondens fredspris 2019 til Exitcirklen og Sherin Khankan

Exitcirklen har med Sherin Khankan i nu fem år gennem kognitiv terapi og samtalegrupper arbejdet for at hjælpe unge og voksne, som har været udsat for psykisk vold og social kontrol. Vi finder af flere grunde dette arbejde beundrings- og anerkendelsesværdigt, og vi ønsker gennem tildeling af Hesbjergsfondens fredspris at fremhæve det og forhåbentlig også til at inspirere til dets forsættelse.

En forudsætning for fredelig sameksistens er relationer af gensidig anerkendelse og respekt. Det gælder mellem nationer og folkeslag, men det gælder også i forskellige mindre sammenhænge, indenfor kulturer, i grupper og i familien. Exitcirklen bekæmper psykisk vold og negative konsekvenser deraf – og der er mange – og gør det ved at bearbejde ofrenes oplevelser og styrke deres selvværd og deres handlepotentiale. Social kontrol kan være udøvet med henvisning til religiøse eller kulturelle krav, men behøver ikke at være det. Diskussionen om social kontrol har i dagspressen primært handlet om social kontrol i visse muslimske familier og grupperinger, men det er en problematik, som er mere almen, hvilket Exitcirklen også understreger. Det kan fx handle om brug af pres, trusler og direkte fysisk vold.

For det første vil vi med uddeling af prisen gerne betone, at et fokus på psykisk vold er væsentligt, da denne form for vold ofte går ubemærket hen, og hvis den bemærkes, påtales og sanktioneres den sjældent. Men den psykiske vold kan have mindst lige så voldsomme konsekvenser for ofret som den fysiske. Og ofte ses denne vold af udøveren ikke som sådan, men som en handling udøvet ud fra et hensyn til ofrets indlejring i et religiøst eller kulturelt fællesskab, og derfor som legitim sådan. Den psykiske vold fremkalder ofte skam hos ofret. At bekæmpe denne skam og et lavt selvværd forudsætter, at ofret ses, lyttes til og at vedkommende får mulighed for at dele sine oplevelser med andre i samme situation. Exitcirklens samtalegrupper giver netop ofre for psykisk vold denne mulighed.

For det andet ønsker vi at understrege, at et fokus på vold mod kvinder og unge er betimeligt, da disse grupper ofte befinder sig i en særlig udsat position. Denne udsathed kan have sit udgangspunkt i patriarkalske strukturer eller i et generationelt hierarki. Og det kan finde sin begrundelse i en udlægning af religiøse dogmer eller i kulturelle skemaer. Exitcirklens tilbud retter sig til kvinder, og er man underlagt negativ social kontrol fra mænd, er et frirum netop kun for kvinder utvivlsomt væsentligt. Og måske særligt for kvinder, som også på anden vis også befinder sig i en marginaliseret position i samfundet.

Økonomisk støtte