46.000 – heraf 33.000 kvinder og 13.000 mænd – bliver årligt udsat for fysisk vold fra en partner. (Statens Institut for Folkesundhed 2012) 

500.000 danske kvinder og 280.000 danske mænd er – eller har været – udsat for psykisk vold i parforholdet. (YouGov 2014)

Hver fjerde kvinde og hver syvende mand enten lever i – eller har levet i – et psykisk voldeligt parforhold.

Hvor går man hen?

… hvis man er udsat for psykisk vold eller andre former for overgreb?

Exitcirklen har etableret en oversigt over initiativer i Danmark vedrørende psykisk vold, samt andre former for vold og overgreb. Oversigten giver et overblik over aktører og organisationer i Danmark, der på forskellig vis hjælper ofre, pårørende og berørte, som har været udsat for psykisk vold eller fysisk vold.

Oversigten skal hjælpe mennesker i nød med at navigere rundt i et virvar af gode initiativer, således at den enkelte kan modtage den rette hjælp.

Dannerhuset

KVINDEHJEMMET

RED Safehouse.

Center For seksuelle overgreb

Dansk Stalking Center

Psykiskvold.dk

Ubbely Krisecenter