Juridisk rådgivning

Exitcirklens juridiske rådgivning er henvendt til psykisk voldsramte, som har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder. Den juridiske rådgivning er for deltagere i vores samtalegrupper og varetages af frivillige jurister. Rådgivningen er anonym.

Send en mail til kontakt@exitcirklen.dk, hvis du har brug for juridisk rådgivning.

Gratis bistandsadvokat til psykisk voldsramte kvinder og mænd

Advokatfirmaet POUL HAUCH FENGER

Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte. 

Bistandsadvokatens vigtigste rolle er at støtte, rådgive og vejlede offeret gennem hele sagens forløb, blandt andet under efterforskningen og senere under sagens behandling i retten. En bistandsadvokat er bisidder under afhøring hos politiet og i retten og drager omsorg for at værne om forurettedes integritet under dennes forklaring i retten, eksempelvis ved at anmode om, at tiltalte føres ud af retslokalet, jf. retsplejelovens § 856. En bistandsadvokat vejleder og hjælper også med at søge om erstatning for offeret. 

Ofrenes første møde efter et strafbart forhold er ofte med politiet, som inden afhøringen påbegyndes, bør oplyse om retten til en bistandsadvokat under afhøringen. Politiets rolle er ikke at tage sig af offeret, men tage sig af sagen. I den forbindelse, føler mange ofre sig efterladt tilbage med en masse spørgsmål som kun en bistandsadvokat kan hjælpe og rådgive med at få afklaret. Allerede inden afhøringen hos politiet kan det af tryghedsskabende grunde, derfor være væsentligt for den som har været udsat for psykisk eller fysisk vold, at være bekendt med adgangen til at få beskikket en bistandsadvokat til varetagelse af disse interesser. For at kunne tilbyde sine klienter adgangen til denne juridiske tjeneste, indleder Exitcirklen samarbejde med Advokat Poul Hauch Fenger. 

Poul Hauch Fenger er dansk advokat og Master of International Relations med mangeårig erfaring i straffesager og menneskerettighedssager. Han arbejder som forsvarsadvokat, bistandsadvokat og som advokat i internationale sager. 

HAUCH FENGER ADVOKATFIRMA August Bournovilles Passage, 1055 København K

+45 26 24 06 22 advokat@hauchfenger.dk poulhauchfenger.dk CVR 36625139