Kunsten at sige fra og til

Navigation

Exitcirklen tilbyder en ny indsats for børn og unge på arabiske friskoler, disses forældre samt lærere og ledelsen. Indsatsen handler om at bygge bro mellem kulturer 

Samtalegrupperne introduceres til kognitive redskaber og kunsten at leve mellem to kulturer. Vi arrangerer gå-hjem-seminarer for forældre i udskolingen.

 

Kløften mellem forældre- og ungegenerationen kan nogle gange være udfordrende. Den kan dog vokse sig endnu større i tilfælde, hvor det land forældrene er vokset op i ikke er identisk med det land, deres børn/unge vokser op i. 

Exit NAVIGATION møder hhv. de unge og forældrene, der står i denne kløft ved at belyse og italesætte situationen og dermed hjælpe begge parter til en navigering og forståelse via kognitive redskaber.

 

Metode

Exit NAVIGATION er baseret på et ligeværdigt samarbejde mellem de børn og unge, der deltager i samtalegrupperne på friskolerne og Exit NAVIGATIONs facilitatorer og formidlere. 

Vores metode er tværfaglig og kombinerer kognitiv terapi, forældresamarbejde og viden om at vokse op mellem to kulturer, der ses som en styrke. 

Exit NAVIGATIONS team består af psykoterapeuter samt fagfolk med speciale i kognitiv terapi, religion, kultur og tradition som levet hverdagspraksis. Herved er vi i stand til at udfordre de unges ”nye forståelser af det, at være midt imellem”

Exit NAVIGATION udgør en niche i Danmark, da vi arbejder tværfagligt. Vi adskiller os ved at have ”street credibility”, da vi selv er fagprofesionelle med flerkulturel muslimsk baggrund og herved kan fungere som vidensrollemodeller. Vi tager de unge såvel som forældre alvorligt og forstår deres udfordringer forbundet med at leve mellem to kulturer.

Via kognitive redskaber introducerer vi de unge til en mere dynamisk, fleksibel og inkluderende forståelse af andre unge og dem selv. Derudover træner vi forældregenerationen i at være mere fleksible overfor de forandringer deres børn står overfor. Herved er vores indsats forebyggende og baseret på at træne de unge i at sige fra overfor gruppepres og lære dem at være mere kritiske overfor socialt pres.