Samtalegrupper for mænd

Exit TABU – Tal, Accepter, Bryd Ud

Exit TABU er samtalegrupper for drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold & negativ social kontrol i nære relationer. Exitcirklen ønsker at styrke drenge og mænds viden om psykisk vold & negativ social kontrol i nære relationer samt give dem en mulighed for at slippe ud af ensomheden og tabuet. Dette sikrer vi ved at tilbyde dem ugentlige samtalegrupper, hvor de møder andre drenge og mænd, som står i samme situation. Der er behov for en målrettet indsats, som forsøger at nå de psykisk voldsudsatte drenge og mænd på et tidligt tidspunkt, så volden kan stoppes, og færre lever et liv præget af vold.