Juridisk rådgivning

Exitcirklens juridiske rådgivning er henvendt til psykisk voldsramte, som har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder. Den juridiske rådgivning varetages af frivillige jurister. Rådgivningen er anonym.

Send en mail til kontakt@exitcirklen.dk, hvis du har brug for juridisk rådgivning.

Advokatfirmaet POUL HAUCH FENGER

Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte. 

Poul Hauch Fenger er dansk advokat og Master of International Relations med mangeårig erfaring i straffesager og menneskerettighedssager. Han arbejder som forsvarsadvokat, bistandsadvokat og som advokat i internationale sager. 

HAUCH FENGER ADVOKATFIRMA August Bournovilles Passage, 1055 København K

+45 26 74 26 58 advokat@hauchfenger.dk poulhauchfenger.dk CVR 36625139