Exitcirklens bestyrelse

Exitcirklens eksterne bestyrelse består af direktøre, forfattere, kunstnere, advokater og producenter. Nogle af dem kommer selv fra en psykisk voldelig baggrund.

Andreas Gylling Æbelø, bestyrelsesformand i Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold

Tidl. næstformand og direktør for AIDS Fondet.

Andreas fratrådte i 2021 stillingen som direktør i AIDS-Fondet. Han kommer fra en stilling som chefrådgiver i Advice A/S. Andreas Gylling Æbelø er uddannet cand. mag. i retorik fra Københavns Universitet. Han har arbejdet som særlig rådgiver for daværende handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, og han har været kommunikationschef i Det Obelske Familiefond.

 

Emma Holten, Foredragsholder

Emma Holten har arbejdet med køn og feminisme siden 2013. Emma Holten er uddannet cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.  Emma Holten er politisk konsulent ved Kvinderådet. Emma har selv erfaring med digital vold og kan derfor bibringe særlig viden om forholdene for unge og det digitale område, hvor meget psykisk vold og chikane udspiller sig i dag.

”Vi lever altså i et land, hvor der er omkring 4.000 voldtægtsforsøg og tvangssamlejer om året, og hvor 33.000 kvinder bliver udsat for vold i hjemmet. Vi er det land i Europa, hvor flest kvinder er blevet udsat for fysisk vold, og vi er et land med et ret omfattende sexismeproblem.”

Christina Rosendahl, næstforperson i Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold

Filminstruktør og forkvinde for filminstruktører i DK

Christina har studeret litteraturvidenskab og film- og medievidenskab ved Københavns Universitet og været forbi Den Europæiske Filmhøjskole og New York Film Academy, inden hun færdiggjorde uddannelsen på den alternative filmskole Super16 i 2002. Hun indtrådte som formand for Danske Filminstruktører i 2014 og er en aktiv debattør, ikke mindst i ligestillingsdebatten i dansk film. Christina er en af Exitcirklens bestyrelsesmedlemmer, fordi hun selv har mærket fysisk og psykisk vold i sin familie gennem sin opvækst. Hun ved, hvor vigtig Exitrcirklens arbejde er, og hun er med til at sætte sit præg i samfundsdebatten.

Robert Beckerman, fhv. Global Leader of IKEA Children

Robert er Global Business Leader hos IKEA. Her arbejder han med merchandise og design, men som så mange andre mennesker, har Robert været udsat for psykisk vold i sin barndom. Robert bruger sine dyrebare timer på at være bestyrelsesmedlem hos Exitcirklen, fordi også han kender til alvoren der lurer i psykisk vold og negativ social kontrol.

Petter Gilsvik, direktør for Dutrupgård

Petter har siden 1982 arbejdet med mangfoldighed, dialog og integration i flere norske kommuner. Derudover har han udviklet kampagner mod tortur i Norge i samarbejde med Amnesty International. Han har været direktør for stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger fra 2000 og frem til 2013. Efter hans bosættelse i Danmark har han åbnet Dutrupgård. Peter har rådgivet Exitcirklen siden 2014, og indgår nu i Exitcirklens eksterne bestyrelse.

Rene Offersen, Advokat / DLA Piper

René er advokat med fokus på udførelse af retssager, herunder for Højesteret og international voldgift. Han har ført en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning og skrevet retspolitiske bøger, ligesom han er retspolitisk aktiv i det juridiske miljø og samfundsdebatten, hvor han repræsenterer borgerlige synspunkter og værdier.

Behovet for Exitcirklen dokumenteres for ham af den store søgning og den forskelligartede baggrund hos de, der søger hjælp i Exitcirklen, som han tilmed anerkender for at nå ud til mennesker med behov for hjælp, der ellers ikke ville søge kompetent faglig hjælp.

Marie Brixtofte, Psykolog og foredragsholder

Marie Brixtofte har en baggrund som psykolog og økonom fra Københavns Universitet.

Marie Brixtofte arbejder som psykolog og foredragsholder og har selv erfaring med psykisk vold. Marie vil med sit bestyrelsesskab bibringe viden om børn og unge af misbrugere, psykisk vold og negativ social kontrol. Marie er desuden facilitator i Exitcirklens gruppe for mænd, der er eller har været udsat for psykisk vold.