Administration

Josephine Amanda, kommunikation- og udviklingsansvarlig.

Josephine har en cand.mag. i kultur- og sprogmødestudier samt kommunikation fra Roskilde Universitet.

Josephine varetager intern og ekstern kommunikation samt udvikling af nye indsatser i Exitcirklen, og er herunder projektansvarlig på Exitcirklens tværfaglige indsats “Til Døden Os Skiller”.

josephine@exitcirklen.dk

Steen Rasmussen, pensionist og frivillig forretningsordfører

Tidligere ansat som økonomichef ved Det frie Gymnasium, et selvejende gymnasium stiftet i ånden fra 1960. Steens holdning er præget af modstand mod al form for vold som middel til kommunikation og magt, hvor et arbejde som Exitcirklen udfører kræver fuld opbakning. Derfor har Steen valgt at blive frivillig. Med sine kompetencer bistår han i den fremtidige konsolidering af Exitcirklen.

Billede på vej

Frida, Projektmedarbejder

Frida har en b.a. i mellemøststudier og arabisk samt er i gang med at færdiggøre sin cand. mag. i pædagogik fra Københavns Universitet.

Frida er medfacilitator i en samtalegruppe samt varetager administration og planlægning og er projektmedarbejder på Exitcirklens tværfaglige indsats Til Døden Os Skiller. 

frida@exitcirklen.dk

Fagprofessionelle

Billede af Jannie

Jeannie

Jeannie arbejder til dagligt som kropsterapeut, coach og mentaltræner i egen klinik. 

Jeannie har en forhistorie i et psykisk voldeligt ægteskab og giver nu hjælp og redskaber til at andre mennesker kan komme styrket tilbage i deres krop.

Billede af Kristine Marstrand-Jørgensen

Kristine Marstrand-Jørgensen, Fagperson og frivillig facilitator i samtalegruppen ”Landet efter psykisk vold”

Kristine er uddannet Cand. Theol/Sognepræst og har professionel erfaring med fortrolige livssamtaler og at facilitere grupper for både unge og voksne. Kristine er desuden medlem af koordinationsgruppen i forskningsnetværket ”Køn og Vold” der bla arrangerer foredragsrækker for fagpersoner/forskere vedr kønsrelateret vold. 

Billede af Narayani Rikke Lohmann

Narayani Rikke Lohmann er fagperson og facilitator i samtalegrupperne.

Naraya er kandidat i pædagogisk psykologi og billedkunstner, med fokus på empowermentprocesser. Hun har erfaring med psykisk vold i børne- og voksenfællesskaber. I sit arbejde har hun anvendt interaktivteater som metode til at bryde med mobning, skabe indsigt og fælles refleksion over psykisk voldelige dynamikker.

narayani@live.dk

Erfaringspersoner

BIllede af Cecilie

Cecilie

Billede af Ella

Ella Ravn, frivillig erfaringsperson og medfacilitator i samtalegruppen for unge, hvorigennem hun også varetager visitationer.

Ella studerer psykologi på Københavns Universitet og har selv oplevelser fra et psykisk voldeligt forhold. Hendes faglige viden om  psykologi og erfaring fra egne oplevelser giver stor drivkraft til hjælpe andre ud på den anden side af den psykiske vold. 

“Mit frivillige arbejde i Exitcirklen er meget meningsgivende, og det at kunne hjælpe andre på vej er på en og samme tid en helende proces for mig selv.”

Tegnsprogsgruppen

billede af klara danoe
Klara Danø, psykolog og frivillig facilitator i tegnsprogsgruppen, hvorigennem hun også varetager visitationer. Klara er kandidat i psykologi og har faglig interesse for terapeutisk samtaleforløb med udgangspunkt i kognitive referencerammer. Hun er vokset op med stabil familiestruktur og sunde relationer, og hun bruger dette som et billede på, hvordan en sund relation kan se ud. Hun er døv og bruger tegnsprog. Hun arbejder som frivillig facilitator i Exitcirklen med at facilitere en samtalegruppe kaldt tegnsprogsgruppe. Tegnsprogsgruppen er den eneste samtalegruppe i Danmark til døve og hørehæmmede, som har været udsat for psykisk vold. facebook.com/exitcirklentegnsprog tegnsprogsgruppen@exitcirklen.dk
Billede af Sarina Michelsen
Sarina Michelsen er uddannet socialpædagog, og har gennemført et 13 dages tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi. Hun har stor interesse for psykologi, og har taget en række kurser løbende med fokus på psykisk førstehjælp, kognitiv terapi og traumer. Hun har i flere år arbejdet på at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for hjælp og støtte, og har tidligere været med til at etablere støttegrupper for psykisk sårbare døve. Hun blev frivillig i Exitcirklen december 2019, og har sammen med Exitcirklen fået etableret tegnsprogsgruppen som hun i dag faciliterer. Tegnsprogsgruppen er den eneste samtalegruppe i Danmark til døve og hørehæmmede, som har været udsat for psykisk vold. facebook.com/exitcirklentegnsprog tegnsprogsgruppen@exitcirklen.dk

Jurist/advokat

Socialrådgivere

Psykolog/Supervision