Exitcirklens 5 indsatser

Exitcirklens filosofi -> klik her.

Exit CIRKLEN – Når kærlighed bliver farlig

Exit CIRKLEN er Danmarks samtalegrupper for unge piger og kvinder og unge drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. Vi har siden 2014 faciliteret kognitive samtalegrupper for ofre udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. Grupperne er anerkendte og velbesøgte og har vist sig at have positiv dokumenteret effekt for deltagerne. Vi har i dag ventelister og får ugentligt nye henvendelser fra mennesker i hele Danmark. Derfor vil vi oprette fire nye samtalegrupper over de næste tre år i udvalgte byer i Danmark.

Exit TABU – Tal, Accepter, Bryd Ud

Exit TABU er samtalegrupper for drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold & negativ social kontrol i nære relationer. Exitcirklen ønsker at styrke drenge og mænds viden om psykisk vold & negativ social kontrol i nære relationer samt give dem en mulighed for at slippe ud af ensomheden og tabuet. Dette sikrer vi ved at tilbyde dem ugentlige samtalegrupper, hvor de møder andre drenge og mænd, som står i samme situation. Der er behov for en målrettet indsats, som forsøger at nå de psykisk voldsudsatte drenge og mænd på et tidligt tidspunkt, så volden kan stoppes, og færre lever et liv præget af vold.

Exit AKADEMIET – Hvad er psykisk vold?

Exit Akademiet er oplysning og undervisning til fagprofessionelle af vores egne eksperter og ambassadører, som udgør nogle af Danmarks førende pionerer på området. Vi afholder desuden konferencer, temadage, seminarer, kurser og foredrag, og bidrager aktivt til den offentlige debat om psykisk vold og negativ social kontrol. Exit Akademiet udbyder 5 obligatoriske kurser af i alt 20 timers varighed til Exitcirklens frivillige. Kurserne giver en introduktion til kognitiv terapi herunder ACT, narrativ metode og psykisk vold samt 12 kognitive redskaber til at tackle psykisk vold. Der tildeles kursusbeviser efter hvert kursus.

Exit TALKS – Jeg er, den jeg er

Exit Talks er en indsats under Exit Akademiet, og tilbyder foredrag og power talks, som afholdes for unge på skoler, gymnasier, universiteter samt andre uddannelsesinstitutioner. Der er fokus på at lære børn og unge at sige fra over for psykisk vold og negativ social kontrol samt digital mobning og hævnporno.

Navigation – Kunsten at sige fra og sige til

Navigation omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede problematikker i flerkulturelle familier. Navigation sætter fokus på et ”missing link” i kampen mod negativ social kontrol – nemlig forholdet mellem børn og forældregenerationen. Gennem tilbud om en helhedsorienteret indsats på friskoler og institutioner arbejder vi med børn, unge, forældre og lærere. Navigation har til formål at styrke unge, der er udsat for negativ social kontrol.