Exitcirklen er en non-profit organisation. Foreningen er baseret på frivillighedsprincippet og er afhængig af fonde og økonomisk støtte udefra. Du kan donere til Exitcirklen på mobilepay: 70429

'jeg følte mig alene før, men nu føler jeg, at jeg har en hel hær af stærke mennesker bag mig. De er min støtte - nogen, jeg kan række ud efter. '
Deltager

Du kan støtte Exitcirklen enten ved medlemsskab som koster 300 kr. årligt eller ved at donere et selvvalgt beløb til foreningen:

Reg: 9570 Kontonr: 0011597726

Danske Bank- Danske Direkte Forening

Exitcirklens CVR-nummer 35 98 55 49

Tildeling af Hesbjergfondens fredspris 2019 til Exitcirklen og Sherin Khankan

Exitcirklen har med Sherin Khankan i nu fem år gennem kognitiv terapi og samtalegrupper arbejdet for at hjælpe unge og voksne, som har været udsat for psykisk vold og social kontrol. Vi finder af flere grunde dette arbejde beundrings- og anerkendelsesværdigt, og vi ønsker gennem tildeling af Hesbjergsfondens fredspris at fremhæve det og forhåbentlig også til at inspirere til dets forsættelse.

En forudsætning for fredelig sameksistens er relationer af gensidig anerkendelse og respekt. Det gælder mellem nationer og folkeslag, men det gælder også i forskellige mindre sammenhænge, indenfor kulturer, i grupper og i familien. Exitcirklen bekæmper psykisk vold og negative konsekvenser deraf – og der er mange – og gør det ved at bearbejde ofrenes oplevelser og styrke deres selvværd og deres handlepotentiale. Social kontrol kan være udøvet med henvisning til religiøse eller kulturelle krav, men behøver ikke at være det. Diskussionen om social kontrol har i dagspressen primært handlet om social kontrol i visse muslimske familier og grupperinger, men det er en problematik, som er mere almen, hvilket Exitcirklen også understreger. Det kan fx handle om brug af pres, trusler og direkte fysisk vold.

For det første vil vi med uddeling af prisen gerne betone, at et fokus på psykisk vold er væsentligt, da denne form for vold ofte går ubemærket hen, og hvis den bemærkes, påtales og sanktioneres den sjældent. Men den psykiske vold kan have mindst lige så voldsomme konsekvenser for ofret som den fysiske. Og ofte ses denne vold af udøveren ikke som sådan, men som en handling udøvet ud fra et hensyn til ofrets indlejring i et religiøst eller kulturelt fællesskab, og derfor som legitim sådan. Den psykiske vold fremkalder ofte skam hos ofret. At bekæmpe denne skam og et lavt selvværd forudsætter, at ofret ses, lyttes til og at vedkommende får mulighed for at dele sine oplevelser med andre i samme situation. Exitcirklens samtalegrupper giver netop ofre for psykisk vold denne mulighed.

For det andet ønsker vi at understrege, at et fokus på vold mod kvinder og unge er betimeligt, da disse grupper ofte befinder sig i en særlig udsat position. Denne udsathed kan have sit udgangspunkt i patriarkalske strukturer eller i et generationelt hierarki. Og det kan finde sin begrundelse i en udlægning af religiøse dogmer eller i kulturelle skemaer. Exitcirklens tilbud retter sig til kvinder, og er man underlagt negativ social kontrol fra mænd, er et frirum netop kun for kvinder utvivlsomt væsentligt. Og måske særligt for kvinder, som også på anden vis også befinder sig i en marginaliseret position i samfundet.

Oak Foundation Denmark har finansieret Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold med 5.134.450 DKK i 3 år med det formål at støtte Exitcirklens projekter. 

Awards

Sherin Khankan modtager Global Hope Award under UNESCO i New York i 2018
Exitcirklen modtager fredspris og donation på 10.000,- i 2019
Sherin Khankan modtager Mathildeprisen i 2018
Exitcirklen modtager Kafkatprisen i 2018
Sherin Khankan kåres blandt verdens 100 mest indflydelsesrige kvindelige pionerer i 2016

Økonomisk støtte