Ledelse og management

Sherin Khankan, stifter og direktør

Sherin Khankan er stifter af og direktør for Exitcirklen. Hun er religionssociolog, forfatter, foredragsholder, certificeret kognitiv psykoterapeut og børnegruppeleder. I 2016 blev Sherin af BBC udnævnt til at være blandt verdens 100 førende kvindelige pionerer hvad angår ligestilling og kvinders rettigheder globalt.

Mail: sherin@exitcirklen.dk

Camilla Dremark, sexolog og leder af Exitcirklen Jylland

Camilla har læst religionsvidenskab og filosofi på Aarhus Universitet og er certificeret sexolog med speciale i seksuel vold.  Udover den daglige ledelse af Aarhus, Aalborg og Esbjerg varetager hun Exitcirklens sexologiske indsats samt individuelle samtaleforløb.

Mail: camilla@exitcirklen.dk

Anduena Hajdari, tidligere kommunikationsansvarlig og koordinator, nuværende ekstern konsulent.

Anduena er specialiseret inden for kommunikation og branding, og har haft ansvar for blandt andet koordinering af kommunikation i alle afdelinger, udvikling af kommunikative strategier, visuel kommunikation og design af hjemmeside. I dag arbejder hun som creative director og konsulent. 

Mail: ena@exitcirklen.dk / ena.hajdari95@gmail.com

Line Mansour, Leder af NAVIGATION

Line er ansvarlig for NAVIGATION, som omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede problematikker i flerkulturelle familier. Igennem NAVIGATION sætter Line fokus på et ”missing link” i kampen mod negativ social kontrol – nemlig forholdet mellem børn og forældregenerationen.

Viktoria Matilde Schütt, administrativ medarbejder og fagperson 

Viktoria varetager både opgaver af administrativ karakter, samt visitationssamtaler, og er en del af samtalegrupperne. Viktoria har en tværfaglig humanistisk bachelor (Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier) fra Roskilde Universitet. 

Mail: viktoria@exitcirklen.dk

Venke Sande Mikkelsen, Leder og udviklingsansvarlig – Exitcirklen Odense

Venke er Cand.mag religionsekspert fra Syddansk Universitet, og er leder i Exitcirklen Odense, hvor hun administrerer et knald dygtigt team af frivillige.

Mail: venke@exitcirklen.dk

Hans Vedsted, Frivillig udviklingsansvarlig for mandegrupper

Hans er tidliger pilot, og er ansvarlig for at drive den mandlige dimension i Exitcirklen. Han arbejder for at hjælpe mænd som i barndommen, på arbejdet eller i parforholdet har været udsat for psykisk vold.

Mail: hans@exitcirklen.dk

Steen Rasmussen, pensionist og frivillig forretningsordfører

Tidligere ansat som økonomichef ved Det frie Gymnasium, et selvejende gymnasium stiftet i ånden fra 1960. Steens holdning er præget af modstand mod al form for vold som middel til kommunikation og magt, hvor et arbejde som Exitcirklen udfører kræver fuld opbakning. Derfor har Steen valgt at blive frivillig. Med sine kompetencer bistår han i den fremtidige konsolidering af Exitcirklen.

Psykologer, fagpersoner og erfaringspersoner

Artjom Aurotjounjan, fagperson og facilitator

Artjom er cand.mag i filosofi og religionsvidenskab, og er kursusdannet i CBT. Ved siden af Exitcirklen tilbyder Artjom sin egen terapi; en blanding af stoisk filosofi og kognitiv adfærdsterapi (CBT). Hans klinik hedder Stoisk Ro, og igennem den hjælper Artjom mennesker, der blandt andet lider af angst, lavt selvværd, depression og PTSD.

Exitcirklen er et sted for mig, hvor psykisk voldsudsatte kvinder og mænd kan komme og finde mening med deres lidelser, og finde styrke til at bryde ud af deres livsødelæggende situationer.”

Mail: artjom@exitcirklen.dk

Nawras Al-Hashimi, ambassadør, fagperson og facilitator

Nawras har en faglig baggrund som specialpædagog og psykoterapeut, og han har blandt andet været med til at drive en meditation og terapi center i Midtjylland. Han har været en del af adskillige kulturprojekter med fokus på flygtningehistorie i Danmark, og har været en foredragsholder for folkeskoleklasser på tværs af landets kommuner siden 2017. 

 

Mail: nawras@exitcirklen.dk

Iben Nørrelund, Erfaringsperson 

Jeg startede i samtalegruppe i Exitcirklen, krisepræget og ensom, og gik i to forløb. Jeg var meget dedikeret til arbejdet, da det gav så meget mening, viden og udvikling. Det var ikke let, men jeg fik en støtte og forståelse jeg aldrig havde fået før. Det førte mig ud af skammen, ensomheden og den psykiske voldscirkel. Derfor har jeg valgt at være erfaringsperson, så jeg kan støtte andre i denne svære situation og proces.”

Mail: iben@exitcirklen.dk

Elisabeth Klausen,  erfaringsperson

Elisabeth har primært virke i samtale-gruppen for unge kvinder, samt mindre administrative opgaver. Hun har været aktiv i Exitcirklen siden 2017, og har løbende deltaget i flere kurser, foredrag og workshops af Exitcirklens interne facilitatorer og har bidraget med egne oplæg. Hendes faglige interesse ligger specielt indenfor kognitiv psykologi og narrativ terapi, samt kropsligt og seksuelt.

Eva Gierdi, jurist og juridisk rådgiver

Eva er uddannet jurist, og arbejder som frivillig juridisk rådgiver i Exitcirklen. Gennem sit professionelle og frivilligt arbejde har hun arbejdet som rådgiver for mennesker i vanskelige situationer. Eva arbejder som juridisk rådgiver i faglige organisationer, i Ligestillings-rådet og som frivillig i blandt andet Danners rådgivningsgruppe.

Sarina Michelsen, Frivillig facilitator i samtalegruppen for døve og hørehæmmede

Sarina har gennemført en 13 dages tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi (DAT), og læser til socialpædagog på 3. år. Hun har derudover taget kurser i psykisk førstehjælp, og i Livslinjens chat- og hotlinehåndtering.

Mail: sarina@exitcirklen.dk

Eya Betiina Jørgensen, klinisk psykolog cand.psych og fagperson

Eya er klinisk psykolog cand.psych, familieterapeut og psykoterapeut og arbejder som frivillig i Exitcirklen nogle timer om ugen med at facilitere Exitcirklens samtalegrupper for psykisk voldsramte, samt visitere folk til grupperne. Eya har særlig interesse og ekspertise inden for traume- og krisepsykologi (psykotraumatologi).

Tine Marie Bach, psykolog og fagperson

Tine Maries faglige interesse ligger i særlig grad indenfor feltet psykotraumatologi, som beskæftiger sig med forebyggelse og behandling af de reaktioner, der kan opstå, når mennesker har været udsat for en traumatisk hændelse.