Tegnsprogsgruppen - København

billede af klara danoe

Klara Danø, psykolog og frivillig facilitator i tegnsprogsgruppen, hvorigennem hun også varetager visitationer.

Klara er kandidat i psykologi og har faglig interesse for terapeutisk samtaleforløb med udgangspunkt i kognitive referencerammer. Hun er vokset op med stabil familiestruktur og sunde relationer, og hun bruger dette som et billede på, hvordan en sund relation kan se ud. Hun er døv og bruger tegnsprog.

Hun arbejder som frivillig facilitator i Exitcirklen med at facilitere en samtalegruppe kaldt tegnsprogsgruppe. Tegnsprogsgruppen er den eneste samtalegruppe i Danmark til døve og hørehæmmede, som har været udsat for psykisk vold.

facebook.com/exitcirklentegnsprog

tegnsprogsgruppen@exitcirklen.dk

Billede af Sarina Michelsen

Sarina Michelsen er uddannet socialpædagog, og har gennemført et 13 dages tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi.

Hun har stor interesse for psykologi, og har taget en række kurser løbende med fokus på psykisk førstehjælp, kognitiv terapi og traumer.
Hun har i flere år arbejdet på at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for hjælp og støtte, og har tidligere været med til at etablere støttegrupper for psykisk sårbare døve.
Hun blev frivillig i Exitcirklen december 2019, og har sammen med Exitcirklen fået etableret tegnsprogsgruppen som hun i dag faciliterer. Tegnsprogsgruppen er den eneste samtalegruppe i Danmark til døve og hørehæmmede, som har været udsat for psykisk vold.

facebook.com/exitcirklentegnsprog

tegnsprogsgruppen@exitcirklen.dk

Camilla Abelgren, frivillig erfaringsperson i tegnsprogsgruppen. Camilla er uddannet tandplejer og studerer nu til Bioanalytiker. Camilla har tidligere selv oplevet psykisk vold via forskellige relationer og har derfor erfaringer som hun har til fælles med deltagerne og på den måde bliver set som ligestillet.

“Mit frivillige arbejde i Tegnsproggruppen giver mig så meget, at se den udvikling hos deltagerne kan ikke beskrives. Det er stort for mig at være med til deres livsrejse”