Terapi- og samtalegrupper

Terapi- og samtalegrupper

Exitcirklen tilbyder ugentlige terapi- og samtalegrupper for psykisk voldsramte i trygge, smukke og anonyme rammer på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Jylland.
Formålet med terapi- og samtalegrupperne er at dele livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genvinde styrken og modet til at bryde med den psykiske vold samt at modtage 10 kognitive trin ud af psykisk vold.

Sådan hjælper vi dig

I Exitcirklens terapi- og samtalegrupper modtager deltagerne 10 kognitive redskaber til at tackle og bearbejde de ar, den psykiske vold efterlader samt strategier til at bryde med negative vedligeholdende voldsmønstre. Det er vores erfaring at psykisk vold er tabuiseret og forbundet med tavshed. Tabuer og tavshed brydes ved åbenhed, ærlighed og tillid.

Når du deltager i Exitcirklens grupper, opdager du, at du ikke er alene. I stedet for at alle kæmper i det skjulte alene, gør Exitcirklens grupper det muligt i fællesskab at blive lyttet til og spejlet af ligesindede og sammen hjælpe hinanden. I en gruppe er den enkelte ikke kun et offer eller klient men også et menneske, som deler sine oplevelser og erfaringer og agerer dermed som en støtte og et håb for andre, der står i en lignende situation eller med lignende erfaringer.

Exitcirklens mål er at dele livshistorier uredigeret, komme ud af ensomheden, genopbygge selvværdet, udfordre sikkerhedsadfærd, styrke den enkelte til at kunne sige fra overfor den psykiske vold og øge robustheden og livsglæden hos den enkelte.

Vores tilbud

Vores tilbud om gruppeterapi henvender sig til alle inden for målgruppen, der enten er eller har været offer for psykisk vold eller andre voldsformer. Det centrale for vores deltagere er, at de alle har et behov og ønske om at få bearbejdet deres erfaringer og oplevelser relateret til psykisk vold.

Exitcirklen tilbyder både grupper til kvinder, grupper til unge (København og Aarhus) samt blandede grupper. Det er vores erfaring, at det for nogle er nemmere at åbne op og fortælle om sensitive forhold i en terapi- og samtalegruppe med deltagere af samme køn, mens det for andre kan være en fordel at sidde i en blandet gruppe.

Terapigrupper for kvinder

Unge og voksne kvinder på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Terapigrupper for mænd

Vi har aktuelt grupper for mænd i København og Esbjerg. 
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Anonyme samtalegrupper for unge uanset køn​

Unge mellem 13 og 17 år på Sjælland og i Jylland.
Et 10-ugers forløb er gratis og anonymt.

Terapigrupper for kvinder

Unge og voksne kvinder på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Terapigrupper for mænd

Vi har aktuelt grupper for mænd i København og Esbjerg.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Anonyme samtalegrupper for unge uanset køn

Unge mellem 13 og 17 år i København og i Aarhus.
Et 10-ugers forløb er gratis og anonymt.

Vil du være ANONYM så ring:
#31# 93 80 39 48

Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelsesgruppen er til dig, som er udsat for forældrefremmedgørelse af den anden forælder og muligvis har mistet kontakten med dine børn.
Et 10-ugers forløb har en 
egenbetaling på 500 kroner og er kun et tilbud i København.

Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgruppen ledes af tidl. deltagere i Exitcirklens grupper og er for dig som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Gruppen har en egenbetaling på 300 kroner og kun for tidligere deltagere, som har været igennem 10-trins programmet i København.

Terapigrupper for ofre for seksuel vold

Har du været, eller er du udsat for seksuel vold eller seksualiseret psykisk vold? 

Så tilmeld dig her. Gruppen optager unge kvinder fra 18 år og opefter. 

Exitcirklen tilbyder fysiske grupper i København.

Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelsesgruppen er til dig, som er udsat for forældrefremmedgørelse af den anden forælder og muligvis har mistet kontakten med dine børn.
Et 10-ugers forløb har en
egenbetaling på 500 kroner og er kun et tilbud i København.

Terapigrupper for ofre for seksuel vold

Har du været, eller er du udsat for seksuel vold eller seksualiseret psykisk vold? 

Så tilmeld dig her. Gruppen optager unge kvinder fra 18 år og opefter. 

Exitcirklen tilbyder fysiske grupper i København og Aarhus.

Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgruppen ledes af tidl. deltagere i Exitcirklens grupper og er for dig som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Gruppen har en egenbetaling på 300 kroner og kun for tidligere deltagere, som har været igennem 10-trins programmet i København.

Erfaringer fra vores grupper

Tilmeld dig et forløb

Er du eller har du været udsat for psykisk vold, kan du tilmelde dig et kommende terapi- og samtalegruppeforløb på 13 uger, af 2,5 times varighed pr. gang.

Prisen for at blive deltager er 1.100 kroner pr. forløb.
Studerende, pensionister og økonomisk udsatte tilbydes pris á 600 kroner.

Som medlem har du gratis adgang til Exitcirklens jurister, socialrådgivere og bistandsadvokater.

Ved tilfælde at fuldt bookede grupper, vil du blive skrevet på en venteliste. Vi kontakter dig, så snart der igen er ledige pladser.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.