Rådgivning

Juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokat

Rådgivning

Juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokat

Exitcirklen tilbyder gratis juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokat henvendt til psykisk voldsramte, der har behov for at få afklaret deres rettigheder og handlemuligheder. Rådgivningen er anonym og tilbydes deltagere i terapi- og samtalegrupperne.

Juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokat

Exitcirklens frivillige rådgivningsteam består af jurist Eva Gierding, advokat Gunnar Liberoth, advokat Poul Hauch Fenger samt socialrådgiver Isabella Knudsen.

Juridisk rådgivning

Eva Gierding

Jurist Eva Gierding kan hjælpe dig med at være din bisidder i for eksempel Familieretshuset, kommunen og barnets skole. Hun rådgiver og sparrer indenfor forældremyndighed, bopæl og samvær. Eva kan desuden hjælpe med udarbejdelse af henvendelser til myndigheder, herunder høringssvar samt kontakt til myndigheder (og andre) på vegne af voldsudsatte.

Socialrådgivning

Isabella Knudsen

Socialrådgiver Isabella Knudsen har flere års erfaring indenfor det kommunale familieområde, og kan hjælpe med at få en forståelse af arbejdsgangene i kommunen, samt hvilke støttetiltag man som barn, forælder og familie kan blive tilbudt. Isabella yder også rådgivning og sparring i forhold til kontakten med Familieretshuset og den kommunale sagsbehandler.

Advokatbistand

Poul Hauch Fenger

Gratis bistandsadvokat til voldsofre der ønsker at tage voldssager i retten.
Bistandsadvokat Poul Hauch Fenger støtter, rådgiver og vejleder offeret gennem hele sagens forløb, blandt andet under efterforskningen og senere under sagens behandling i retten.

Poul Hauch Fenger kan være bisidder under afhøring hos politiet og i retten. Han vejleder og hjælper også med at søge om erstatning for offeret. Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte.

Gunnar Liberoth

Advokat Gunnar Liberoth tilbyder Exitcirklens deltagere 30 minutters gratis rådgivning indenfor familieretlige forhold, eksempelvis skilsmisse, forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær), samt bodeling. Yderligere rådgivning vil nødvendiggøre oprettelse af klientforhold. 

Du kan læse mere om Gunnar Liberoth her

Gunnar Liberoth tilbyder også at være bisidder under afhøring hos politiet og i retten. Han vejleder og hjælper også med at søge om erstatning for offeret. Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte. 

Juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokat

Exitcirklens frivillige rådgivningsteam består af jurist Eva Gierding, advokat Gunnar Liberoth, advokat Poul Hauch Fenger samt socialrådgiver Isabella Knudsen.

Juridisk rådgivning

Eva Gierding

Jurist Eva Gierding kan hjælpe dig med at være din bisidder i for eksempel Familieretshuset, kommunen og barnets skole. Hun rådgiver og sparrer indenfor forældremyndighed, bopæl og samvær. Eva kan desuden hjælpe med udarbejdelse af henvendelser til myndigheder, herunder høringssvar samt kontakt til myndigheder (og andre) på vegne af voldsudsatte.

Socialrådgivning

Isabella Knudsen

Socialrådgiver Isabella Knudsen har flere års erfaring indenfor det kommunale familieområde, og kan hjælpe med at få en forståelse af arbejdsgangene i kommunen, samt hvilke støttetiltag man som barn, forælder og familie kan blive tilbudt. Isabella yder også rådgivning og sparring i forhold til kontakten med Familieretshuset og den kommunale sagsbehandler.

Advokatbistand

Poul Hauch Fenger

Gratis bistandsadvokat til voldsofre der ønsker at tage voldssager i retten.
Bistandsadvokat Poul Hauch Fenger støtter, rådgiver og vejleder offeret gennem hele sagens forløb, blandt andet under efterforskningen og senere under sagens behandling i retten.

Poul Hauch Fenger kan være bisidder under afhøring hos politiet og i retten. Han vejleder og hjælper også med at søge om erstatning for offeret. Som offer for psykisk eller fysisk vold har man efter retsplejelovens § 741 a adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. Udgifter til en bistandsadvokat afholdes af staten. Det er således gratis for offeret, for den forurettede, at modtage denne støtte.

Gunnar Liberoth

Advokat Gunnar Liberoth tilbyder 30 minutters gratis rådgivning indenfor familieretlige forhold, eksempelvis skilsmisse, forældreansvar og bodeling. Yderligere rådgivning vil nødvendiggøre oprettelse af klientforhold.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.