Fakta

Fakta

Socialfaglig definition af psykisk vold

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne har til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

(Kilde: Lev uden vold)

Exitcirklen har bidraget til udviklingen af den socialfaglige definition af psykisk vold.

Juridisk definition af psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte den nye straffelovsbestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

“§ 243: Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år”.

Forskellige voldsformer

I Exitcirklens arbejde, skelner vi mellem forskellige former for vold. 
Alle voldsformer implicerer psykisk vold.

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Disse handlinger har til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Fysisk vold er at blive slået, få lussinger, blive hevet i håret, skubbet, få klippet sit hår af, forsøgt kvalt, få kastet ting efter sig m.m.

Materiel vold er at få ødelagt sine ejendele eller blive nægtet adgang til sine ejendele. Når en person udøver materiel vold er det oftest med det formål at krænke, skræmme eller kontrollere voldsoffer.

Økonomisk vold er, når en person udnytter eller fratager en anden person den økonomiske frihed. Det kan eksempelvis være gennem overvågning og kontrol af bankkonti, Nemid, penge eller når den voldsudsatte tvinges til at aflevere sine tjente penge eller nægtes at tjene egne penge.

Digital vold udøves online. Det kan indebære at modtage trusler og blive chikaneret på internettet, få sit privatliv blottet på internettet, at blive afpresset m.v.

Seksuel vold er fysisk eller psykisk tvang til seksuelle aktiviteter, uønskede berøringer, psykisk vold i intime situationer m.m.

Stalking er en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane.

Forældrefremmedgørelse er, når en forælder (udøver) tillægger offer (den anden forælder) en negativ status i barnets/børnenes øjne og dermed påvirker barnet/børnene til at tage afstand til den forælder der fremmedgøres.

Vidnevold er at være vidne til, at andre udsættes for vold. Det kan eksempelvis være, når børn bevidner vold i hjemmet m.m.

Religiøs kontrol og tvang er, når religion bliver brugt til at kontrollere og undertrykke den enkeltes livsudfoldelse.

Negativ social kontrol er handlinger, kontrol eller sanktioner, der begrænser ens livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.

Systemvold er, når offer udsættes manglende forståelse, for voldens karakter og potentielt vidtrækkende konsekvenser, i kontakten med offentlige system. Dette kan have karakter af myndighedspersoners negligering, manglende viden om vold, mistro eller bagatellisering af volden. Systemvold kan opstå ved myndigheders manglende samarbejde, med konsekvenser for at ofret/ofre fastholdes i volden.

Vold bag facaden: ny programrække om psykisk vold

Vold bag facaden er en ny programrække, der sætter fokus på psykisk vold og andre voldsformer, herunder fysisk vold, seksualiseret vold, digital vold, vidnevold, følelsesmæssig incest, gaslighting, forældrefremmedgørelse, økonomisk vold, materiel vold, stalking, latent vold, mobning, negativ social kontrol, religiøs tvang med flere.

I denne programrække om vold bag facaden vil du møde mennesker, der deler deres fortællinger om vold. Du vil også få konkrete redskaber til at tackle følgekonsekvenserne af den vold, du måske står midt i eller har stået i.

Vold findes i mange former og kan optræde i familien, i barndommen, i kæresterelationer, ægteskaber, på arbejdspladsen og i skolen i form af mobning og på systemniveau.

Vold bag facaden: ny programrække om psykisk vold

Vold bag facaden er en ny programrække, der sætter fokus på psykisk vold og andre voldsformer, herunder fysisk vold, seksualiseret vold, digital vold, vidnevold, følelsesmæssig incest, gaslighting, forældrefremmedgørelse, økonomisk vold, materiel vold, stalking, latent vold, mobning, negativ social kontrol, religiøs tvang med flere.

I denne programrække om vold bag facaden vil du møde mennesker, der deler deres fortællinger om vold. Du vil også få konkrete redskaber til at tackle følgekonsekvenserne af den vold, du måske står midt i eller har stået i.

Vold findes i mange former og kan optræde i familien, i barndommen, i kæresterelationer, ægteskaber, på arbejdspladsen og i skolen i form af mobning og på systemniveau.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.