Exitcirklens historie

NGO’en Exitcirklen –Veje ud af psykisk vold, blev stiftet den 31. august 2014 af Religionssociolog, forfatter og kognitiv psykoterapeut Sherin Khankan og har i dag 20 ugentlige terapi- og samtalegrupper i 8 større byer i Danmark.

Exitcirklens historie

NGO’en Exitcirklen –Veje ud af psykisk vold, blev stiftet den 31. august 2014 af Religionssociolog, forfatter og kognitiv psykoterapeut Sherin Khankan og har i dag 20 ugentlige terapi- og samtalegrupper i 8 større byer i Danmark.

Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold, er Danmarks første terapi- og samtalegrupper for mennesker, der er eller har været udsat for psykisk vold og andre voldsformer.

Exitcirklen er en apolitisk og a-religiøs NGO.

Vi er et tilbud til alle mennesker, uanset køn og baggrund, til unge og voksne. Vores adresse angives ikke på den officielle hjemmeside, men oplyses ved tilmelding.

Tavshedspligt og etiske retningslinjer

Anonymitet er en selvfølge i Exitcirklen. Alle deltagere såvel som frivillige og ansatte er omfattet af ubetinget tavshedspligt.

Vi vurderer ikke, vi dømmer ikke, vi rådgiver ikke.

Vi benytter os i stedet af spejling, dialog , deling af reflektioner og empatisk tjek.

Grupperne faciliteres ud fra gældende værdisæt om ikke at rådgive, vurdere eller dømme hinanden. På denne måde imødekommer vi, at alle deltagerne har mulighed for at få et forløb, hvor den enkelte trygt og tillidsfuldt kan dele sine erfaringer.

Vores mission, vision og værdier

Mission

Vores mission er at styrke voldsofre til at leve et liv uden psykisk vold og negativ social kontrol.

Dette gør vi ved at udfordre de vedligeholdende voldscirkler, som er med til at fastholde mennesker i et mønster af psykisk vold og negativ social kontrol. Med de rette kognitive redskaber og ved at dele sin livshistorie med andre i samme situation er det muligt at finde en vej ud af de vedligeholdende voldscirkler.

Vision

Vores vision er at gøre Exitcirklen til et landsdækkende tilbud for alle psykisk voldsramte. Via vores forebyggende arbejde med hjælp til selvhjælp i vores terapi- og samtalegrupper fjerner vi risikoen for eskalering af den psykiske vold og sparer dermed samfundet for store økonomiske udgifter.

Værdier

Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og bygger vores arbejde på værdierne:
Fællesskab – Empowerment – Nedbrydning af hierarkier.

Fællesskab – Et svar på observationer af ensomhed samt tabuproblemer omkring vold.
Psykisk vold er forbundet med tavshed og tabu. Tabuer og tavshed brydes ved åbenhed og ærlighed. I stedet for, at alle kæmper i det skjulte alene, er det muligt i fællesskab at hjælpe hinanden.
Historiefortælling; at fortælle sin historie åbent i et fællesskab, som en del af en helbredelses- og styrkelsesproces, er et særkende for Exitcirklen og et anerkendt fænomen mange steder i verden.

Empowerment – Et svar på at mobilisere ressourcer hos brugerne selv.
I en fælles samtalegruppe er den enkelte ikke kun et offer eller en klient, men også et menneske, som giver ud af sine oplevelser og erfaringer og derved er et reb og håb for andre, der står i en lignende situation.

Nedbrydning af hierarkier – Et svar på, hvordan deltagerne kan handle, understøttes i og understøtte hinanden i at handle ift. psykisk vold.
I terapi- og samtalegrupperne er udgangspunktet, at alle kan bidrage med noget til fællesskabet, hvilket skaber en solid forudsætning for at kunne bryde med de ofte fasttømrede hjælper/offer hierarkier.

Psykisk vold er den skjulte vold. Den efterlader ikke fysiske mærker på kroppen, men dybe ar i sjælen.

– Sherin Khankan, stifter og direktør

“Psykisk vold er den skjulte vold. Den efterlader ikke fysiske mærker på kroppen, men dybe ar i sjælen”.

– Sherin Khankan, stifter og direktør

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.