Exitcirklens
metode

Exitcirklens
metode

Exitcirklens arbejde baseres på den kognitive og narrative metode, som bl.a. handler om at tanker, følelser, adfærd og krop er tæt forbundne og påvirker hinanden. Ideen er, at den enkelte lærer at genkende og forstå negative og uhensigtsmæssige tanke, følelses- og handlemønstre således, at de kan udfordres og forandres.

Ligeledes bruger vi aktivt deltagernes narrative fortælling, som en del af vores terapautiske metode,
hvormed den enkelte deltager får muligheden for at udfolde sin egen livshistorie.

Deltagere i terapi- og samtalegrupperne introduceres til Exitcirklens 10-trins program og vi fokuserer samtalerne omkring specifikke temaer som bl.a., skam, sorg, det gode liv, retten til at sige fra, seksualiseret psykisk vold, forældrefremmedgørelse, normalisering som sikkerhedsadfærd og følelsesmæssig incest.

Psykisk vold modellen - 10 trin ud af psykisk vold

De ti kognitive redskaber og trin ud af psykisk vold som vi arbejder med er:

Psykisk vold modellen applicerer kognitiv terapi på psykisk vold og 10-trins modellen er implementeret i Exitcirklens samtalegrupper siden 2015.
© Copyright Sherin Khankan – Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold.

Psykisk vold modellen - 10 trin ud af psykisk vold

De ti kognitive redskaber og trin ud af psykisk vold som vi arbejder med er:

Psykisk vold modellen applicerer kognitiv terapi på psykisk vold og 10-trins modellen er implementeret i Exitcirklens samtalegrupper siden 2015.
© Copyright Sherin Khankan – Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold.

Anonymitet

Alle deltagere samt frivillige underskriver en tavshedserklæring og etiske retningslinjer, når de bliver medlem af Exitcirklen. Tavshedserklæringen og de etiske retningslinjer i Exitcirklen sikrer alle deltageres anonymitet og tryghed før, under og efter endt forløb.

Juridisk rådgivning

Exitcirklen får besøg af en juridisk rådgiver én gang månedligt. Her er det muligt for deltagerne at stille juridiske spørgsmål. Man kan også booke en personlig samtale med en juridisk rådgiver, socialrådgiver og en advokat.

Juridisk rådgivning

Exitcirklen får besøg af en juridisk rådgiver én gang månedligt. Her er det muligt for deltagerne at stille juridiske spørgsmål. Man kan som medlem også booke en personlig samtale med en juridisk rådgiver, socialrådgiver og en advokat.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.