Indsatser

Exitcirklen tilbyder 8 forskellige indsatser. Vores terapi- og samtalegrupper udgør vores hovedindsats. Herudover har vi udviklet øvrige indsatser til bekæmpelse af psykisk vold, æresrelateret vold samt andre voldsformer.

Indsatser

Exitcirlen tilbyder 5 forskellige indsatser. Vores terapi- og samtalegrupper udgør vores hovedindsats. Herudover har vi udviklet øvrige indsatser til bekæmpelse af psykisk vold, æresrelateret vold samt andre voldsformer.

Terapi- og samtalegrupper

Terapigrupper for kvinder

Unge og voksne kvinder på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Terapigrupper for mænd

Unge og voksne mænd i København.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Terapigrupper for unge

Unge mellem 15 og 19 år på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Et 10-ugers forløb er gratis.

Terapigrupper for kvinder

Unge og voksne kvinder på Sjælland, Fyn og i Jylland.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Terapigrupper for mænd

Unge og voksne mænd i København.
Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1.100 kroner.

Samtalegrupper for unge

Unge mellem 15 og 19 år på Sjælland og i Jylland.
Et 10-ugers forløb er gratis og anonymt.

Introgruppe

Du kan deltage i et 5 ugers introforløb mens du står på venteliste til en terapigruppe.
Gruppen har en egenbetaling på 300 kroner.

Efterværn

Efterværn er til dig som har været igennem Exitcirklens 10-trins program, og som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Et 10-ugers forløb har en
egenbetaling på 500 kroner.

Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgruppen ledes af tidl. deltagere i Exitcirklens grupper og er for dig som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Gruppen er gratis og kun for tidl. deltagere som har været igennem 10-trins programmet.

Ud af seksuel vold

Terapi- og samtalegruppe til dig, der har oplevet seksualiseret vold eller seksualiseret psykisk vold. Et 13-ugers forløb har en egenbetaling på 1100 kroner.

Efterværn

Efterværn er til dig som har været igennem Exitcirklens 10-trins program, og som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Et 10-ugers forløb har en
egenbetaling på 500 kroner.

Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgruppen ledes af tidl. deltagere i Exitcirklens grupper og er for dig som har brug for at tale om livet efter psykisk vold.
Gruppen er gratis og kun for tidl. deltagere som har været igennem 10-trins programmet.

Psykisk vold uddannelsen

Exitcirklens psykisk vold uddannelse tilbyder fagprofessionelle, herunder repræsentanter fra familieretshuse, krisecentre, kommuner, politi, advokater, psykologer, sundhedsplejesker, lærere, pædagoger og andre sociale myndigheder en mulighed for at mestre psykisk vold-modellen – 10 trin ud af vold.

Psykisk vold uddannelsen

Exitcirklens psykisk vold uddannelse tilbyder fagprofessionelle, herunder repræsentanter fra familieretshuse, krisecentre, kommuner, politi, advokater, psykologer, sundhedsplejesker, lærere, pædagoger og andre sociale myndigheder en mulighed for at mestre psykisk vold-modellen – 10 trin ud af vold.

1-dags kurser

1-dagskurser for professionelle, der arbejder med ofre for psykisk vold og æresrelateret vold.

Bliv rustet til at spotte, møde og håndtere ofre for psykisk vold, negativ social kontrol, religiøs tvang og æresrelateret vold. Den psykiske voldsmodel introduceres i den psykiske voldsuddannelse.

1-dags kurser

1-dagskurser for professionelle, der arbejder med ofre for psykisk vold og æresrelateret vold.

Bliv rustet til at spotte, møde og håndtere ofre for psykisk vold, negativ social kontrol, religiøs tvang og æresrelateret vold. Den psykiske voldsmodel introduceres i den psykiske voldsuddannelse.

Ret til islamisk skilsmisse

Exitcirklen kontaktes af et stigende antal kvinder med muslimsk kulturbaggrund, som ikke kan få en islamisk skilsmisse og sidder fast i et psykisk eller fysisk voldeligt ægteskab.

Juridisk rådgivning, socialrådgivning og advokatbistand

Exitcirklen får besøg af en juridisk rådgiver én gang månedligt. Her er det muligt for deltagerne at stille juridiske spørgsmål.

Exit Talks: Fortællinger om psykisk vold

Exit Talks tilbyder foredrag og powertalks om psykisk vold og andre voldsformer til unge på skoler, gymnasier, universiteter samt andre uddannelsesinstitutioner.

Navigation: Kunsten at sige fra og til

Navigation er en helhedsorienteret indsats på flerkulturelle skoler, der hjælper elever og forældre med at navigere imellem flere kulturer og religioner – i “Landet midt i mellem”.

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.