Navigation - Kunsten at leve mellem to kulturer

Samtalegrupper for unge drenge og piger på skoler samt videns-seminarer for forældre, medarbejdere og ledelse.

Navigation - Kunsten at leve mellem to kulturer

Samtalegrupper for unge drenge og piger på skoler samt videns-seminarer for forældre, medarbejdere og ledelse.

Exitcirklen tilbyder en ny indsats for børn og unge på arabiske friskoler, disses forældre samt lærere og ledelsen. Indsatsen handler om at bygge bro mellem kulturer.

Samtalegrupperne giver eleverne 10 kognitive redskaber, som styrker dem i kunsten at leve mellem to kulturer. Vi arrangerer gå-hjem-seminarer for forældre i udskolingen.

Kløften mellem forældre- og ungegenerationen kan nogle gange være udfordrende. Den kan dog vokse sig endnu større i tilfælde, hvor det land forældrene er vokset op i ikke er identisk med det land, deres børn/unge vokser op i.

NAVIGATION møder hhv. de unge og forældrene, der står i denne kløft ved at belyse og italesætte svære temaer forbundet med at leve i “Landet midt imellem”. Dermed hjælper indsatsen begge parter til en navigering og forståelse via kognitive redskaber.

Metode

NAVIGATION er baseret på et ligeværdigt samarbejde mellem de børn og unge, der deltager i samtalegrupperne på friskolerne og NAVIGATIONS facilitatorer og formidlere.
Vores metode er tværfaglig og kombinerer kognitiv terapi, forældresamarbejde og viden om at vokse op mellem to kulturer, der ses som en styrke og ikke et problem.

NAVIGATIONS teamet består af kognitive psykoterapeuter samt fagfolk med særligt indblik i flerkulturelle miljøer. Alle fagprofessionelle er selv vokset op “ I landet midt i mellem” og herved er vi i stand til at udfordre de unges ”nye forståelser af det, at være midt imellem”.

NAVIGATION udgør en niche i Danmark, da vi arbejder tværfagligt. Vi adskiller os, da vi selv er fagprofessionelle med flerkulturel muslimsk baggrund og herved kan fungere som vidensrollemodeller. Vi tager de unge såvel som forældre alvorligt og forstår deres udfordringer forbundet med at leve mellem to kulturer.

Via kognitive redskaber introducerer vi de unge til en mere dynamisk, fleksibel og inkluderende forståelse af andre unge og dem selv. Derudover træner vi forældregenerationen i at være mere fleksible overfor de forandringer, deres børn står overfor.

Herved er vores indsats forebyggende og baseret på at styrke forholdet mellem børn, unge og forældregenerationen. Derudover trænes de unge i at sige fra overfor gruppepres og i at være mere kritiske overfor socialt pres.

Tilmeld jer et forløb

Kontakt os, hvis din skole eller dit Gymnasium ønsker Navigation på din uddannelsesinstitution, på

Navigation henvender sig primært til flerkulturelle skoler og gymnasier. Alle er dog velkomne til at tilmelde sig et Navigationsforløb der kører over 5-10 uger af 2 timers varighed pr. uge. Navigation kan skræddersy et forløb der passer til jeres skole eller gymnasium.

Pris: fra 10.000 – 20.000 kr.
Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig i hverdage kl. 12:00-15:00 ellers bliv ringet anonymt op her.